آرشیو
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

آرشیو

یادداشت| مفهوم شهر هوشمند در زیست‌بوم نوآوری

یادداشت| مفهوم شهر هوشمند در زیست‌بوم نوآوری

شهروند هوشمند، محیط زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل‌ونقل هوشمند و انرژی هوشمند است، بدون تردید، توسعه راهکارهای پلتفرمی هوشمند و انعطاف و انطباق آن با الزامات حاکمیتی، آینده رفاه و امنیت شهروندان را تضمین خواهد کرد.
یادداشت| فعالیت‌های علمـی-فنـاوری تا چه میزان متعهد به خیـر عمومی است؟

یادداشت| فعالیت‌های علمـی-فنـاوری تا چه میزان متعهد به خیـر عمومی است؟

اعتمـاد عمومی به کیفیت نظام علمی، موکـول بـه پاسخ این پرسش اسـت که فعالیت‌های علمـی فنـاوری تا چه میزان متعهـد به خیـر عمومی است؟ به‌ویژه با توجـه بـه فراینـد جهانی‌شدن بین‌المللی شدن علم، نیاز به زبان مشترک در اخـلاق در مقیاس جهانی احساس می‌شود.
یادداشت| فعالیت‌های دانش بنیان‌ها در دانشگاه‌ها چگونه به توسعه اقتصادی منجر می‌شود؟

یادداشت| فعالیت‌های دانش بنیان‌ها در دانشگاه‌ها چگونه به توسعه اقتصادی منجر می‌شود؟

ترکیب جمعیتی جوانان، ناتوانی بخش‌های تولیدی در جذب نیروی کار و ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی، دلایلی براي توجه به مقوله کارآفرینی در دانشگاه‌ها هستند، زیرا اين مقوله سهم به سزایی در توسعه اقتصادی دارد.

نظر شما

هدف‌گذاری برای اغتشاشات همراه با آسیب زدن به اموال عمومی چه تبعاتی به دنبال دارد؟
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
پرطرفدار