آرشیو
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

آرشیو

تقویت احساس عزّت جوانان با فرهنگ‌سازی دفاع مقدس

تقویت احساس عزّت جوانان با فرهنگ‌سازی دفاع مقدس

تاریخ دفاع مقدس ابزار فرهنگ‌سازی قوی برای مهندسی فرهنگ جامعه‌ امروز است، محتوایی که با برجسته‌سازی ارزش‌ها و انتقال آن به نسل جوان می‌تواند نقش بسزایی در تقویت اعتماد به نفس ملّی و احساس عزّت جوانان داشته باشد.
ساخت کفش طبی برای درمان پرانتزی، ضربدری و خار پاشنه پا/ محصول «کفش ضدمین» در مرحله آزمایشگاه

ساخت کفش طبی برای درمان پرانتزی، ضربدری و خار پاشنه پا/ محصول «کفش ضدمین» در مرحله آزمایشگاه

فعال حوزه فناوری و دانش‌بنیان با اعلام تولید نخستین کفش طبی درمان بیماری دیابت در جهان عنوان کرد که این محصول برای درمان بیماران پرانتزی، ضربدری، خار پاشنه و انحرافات زانو قابلیت دارد.

نظر شما

هدف‌گذاری برای اغتشاشات همراه با آسیب زدن به اموال عمومی چه تبعاتی به دنبال دارد؟
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
پرطرفدار