آرشیو
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

آرشیو

رئیس جمهور به داد جنگل ابر برسد

رئیس جمهور به داد جنگل ابر برسد

به‌تازگی عده‌ای مشغول حفر غیرقانونی چاه در جنگل ابر هستند که این موضوع باعث واکنش قاطع نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی شده است.

نظر شما

به نظر شما مهمترین مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور چیست؟
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
اقتصاد دانش بنیان بیشتر
پرطرفدار