آرشیو
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

آرشیو

تجلی حضور و توانمندی دانشجویان در طرح‌های دانشگاهی/ طرح فناورانه محلول گیاهی در مرحله ثبت قرار گرفت

تجلی حضور و توانمندی دانشجویان در طرح‌های دانشگاهی/ طرح فناورانه محلول گیاهی در مرحله ثبت قرار گرفت

رئیس دانشگاه آزاد گلستان گفت: با استفاده از ظرفیت‌ها، زمینه حضور دانشجویان در واحد‌های تولیدی گلخانه‌های سرای نوآوری گیاهان زینتی فراهم شد و طرح فناورانه محلول گیاهی در مرحله ثبت قرار گرفت.

نظر شما

به نظر شما مهمترین مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور چیست؟
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
اقتصاد دانش بنیان بیشتر
پرطرفدار