آرشیو
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

آرشیو

صفحه ۱
1402/03/10 - 18:48
1402/03/10 - 18:47
1402/03/10 - 18:46
1402/03/10 - 18:37
1402/03/10 - 18:31
1402/03/10 - 18:15
1402/03/10 - 18:05
1402/03/10 - 17:57
1402/03/10 - 17:42
1402/03/10 - 17:36
1402/03/10 - 17:31
1402/03/10 - 17:21
1402/03/10 - 17:15
1402/03/10 - 16:58
1402/03/10 - 16:57
1402/03/10 - 16:56
1402/03/10 - 16:48
1402/03/10 - 16:38
1402/03/10 - 16:33
1402/03/10 - 16:25
فن بازار بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر
اقتصاد دانش بنیان بیشتر
محققان دانشگاهی دقت و سرعت اکتشاف نفت را افزایش دادند
با تولید ژئوفن‌های بی‌سیم و صرفه‌جویی در زمان و هزینه؛
محققان دانشگاهی دقت و سرعت اکتشاف نفت را افزایش دادند
پرطرفدار