چهارمحال و بختیاری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
ویژه های چهارمحال و بختیاری بیشتر
المپیاد-علمی-دانشجویان-و-رؤیای-شیرین-هدف-بیم-و-امیدی-که-موفقیت‌ها-را-رقم-می‌زند
در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛

المپیاد علمی دانشجویان و رؤیای شیرین هدف/ بیم و امیدی که موفقیت‌ها را رقم می‌زند

برگزیده چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور عنوان کرد که دانشجویان در مسیر المپیاد از لغزش‌های احتمالی بیم نداشته باشند و رؤیای شیرین رسیدن به هدف را در سر داشته باشند.
اعطای-حکم-قهرمانی-به-کوهنورد-شهرکردی

اعطای حکم قهرمانی به کوهنورد شهرکردی

حکم قهرمانی از طرف فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران به سیدمحمد موسوی قهفرخی کارمند دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد اعطا شد.