علم‌وفناوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
ویژه های

علم‌وفناوری

بیشتر
شبکه-سرمایه‌گذاران-و-سرمایه-پذیران-در-پارک-ایجاد-می‌شود
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛

شبکه سرمایه‌گذاران و سرمایه پذیران در پارک ایجاد می‌شود

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ایده‌ای را برای ایجاد شبکه سرمایه‌گذاران و سرمایه پذیران ارائه کرده که در حال تکمیل شدن است. در این شبکه، سرمایه‌گذاران می‌توانند سرمایه خود را در زمینه‌های مختلف و در راستای توسعه و تعالی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و زیست‌بوم فناوری و نوآوری به‌کارگیرند.
نسل-جدید-اکسیژن‌ساز‌ها-بومی-سازی-شد

نسل جدید اکسیژن‌ساز‌ها بومی سازی شد

نسل دوم دستگاه‌های اکسیژن‌ساز با مصرف خانگی و درمانگاهی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی توسط یک شرکت دانش بنیان بومی‌سازی شد.
تجاری‌سازی فناوری بیشتر
پیشخوان فناوری و نوآوری بیشتر