يكشنبه  19  مرداد  1399
سه شنبه , 24 دی 1398 ساعت 17:16

علی حدادی اصل

اجتماع جنبش اساتید و دانشجویان به یاد شهید سپهبد قاسم سلیمانی و قربانیان پرواز هواپیمای اوکراینی

بعدازظهر امروز اجتماع جنبش اساتید و دانشجویان به یاد شهید سپهبد قاسم سلیمانی و قربانیان پرواز هواپیمای اوکراینی در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.