دوشنبه  07  مهر  1399
سه شنبه , 05 فروردین 1399 ساعت 20:24

وحید خدادادی

پخت غذای متبرک رضوی برای بیماران و مدافعان سلامت

این روزها به همت آستان قدس رضوی، پخت غذای متبرک رضوی برای بیماران کرونایی و مدافعین سلامت و کادر درمانی بیمارستان‌های در گیر کرونا با عنوان طرح «نسیم مهر رضوی» انجام می گیرد.