سه شنبه  24  تیر  1399
سه شنبه , 19 فروردین 1399 ساعت 01:00

وحید خدادادی

ساخت محلول و ژل ضدعفونی توسط قرارگاه شهدای گمنام بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

این روزها با شیوع ویروس کرونا در کشور قرارگاه شهدای گمنام بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران برای کمک به مردم و کادر درمانی محلول و ژل ضدعفونی تولید می کنند.