چهارشنبه  09  مهر  1399
سه شنبه , 25 شهریور 1399 ساعت 15:16

سعید سجادی

نشست خبری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

نشست خبری دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، پیرامون آغاز سال تحصیلی جدید و افتتاح سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (آموزشیار) با حضور اصحاب رسانه در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برگزار شد.