چهارشنبه  09  مهر  1399
چهارشنبه , 26 شهریور 1399 ساعت 12:36

عمید فراهی

جلسه بررسی اقدامات دستگاه‌های اجرایی در ساماندهی (کوله بری)

جلسه بررسی اقدامات دستگاه ها در اجرایی شدن آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های موقت مرزی (کوله بری) با حضور بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در وزارت کشور برگزار شد.