پنجشنبه  08  آبان  1399
جمعه , 25 مهر 1399 ساعت 12:14

حسین شریعت

بیست و دومین انتقال هوایی قلب

قلب یک مرد ۲۱ ساله مشهدی که بر اثر تشنج دچار مرگ مغزی شده بود در بیست و دومین عملیات انتقال هوایی قلب پس از اعلام رضایت خانواده از بیمارستان منتصریه مشهد با هماهنگی اورژانس کشور و اداره پیوند وزارت بهداشت عملیات جداسازی قلب در مشهد انجام شد و به تیم انتقال در فرودگاه تحویل گردید و توسط بالگرد به بیمارستان شهید رجایی به یک خانم ۳۰ ساله پیوند زده شد.