پنجشنبه  19  تیر  1399
پنجشنبه , 30 فروردین 1397 ساعت 19:46

وحید خدادادی

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس امروز پنج شنبه 30 فروردین ماه 97 با حضور محمدرضا عارف، رئیس و اساتید دانشگاه برگزار شد.