پنجشنبه  03  مهر  1399
سه شنبه , 10 دی 1398 ساعت 16:54

علی احمدوند

بازدید معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی از خبرگزاری آنا

احمد حیدری معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی و سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی بعدازظهر امروز از خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی(آنا) بازدید کرد.