شنبه  05  مهر  1399
چهارشنبه , 18 دی 1398 ساعت 21:05

علی حدادی اصل

مراسم بزرگداشت سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی مهندس

مراسم بزرگداشت سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی مهندس بعدازظهر امروز با حضور دانشجویان اتباع خارجی در دانشگاه تهران برگزار شد.