يكشنبه  04  آبان  1399
چهارشنبه , 05 شهریور 1399 ساعت 11:09

علی حدادی اصل

گردهمایی روسای شاهد و ایثارگر واحدهای استان تهران

گردهمایی روسای شاهد و ایثارگر واحدهای استان تهران صبح امروز با حضور دکتر صالحی‌آرا در مجموعه ولایت دانشگاه آزاد استان تهران برگزار شد.