شنبه  03  آبان  1399
چهارشنبه , 05 شهریور 1399 ساعت 13:51

عمید فراهی

مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در دانشگاه آزاد اسلامی

مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) قبل از ظهر امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با حضور دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.