دوشنبه  05  آبان  1399
پنجشنبه , 06 شهریور 1399 ساعت 20:31

علی احمدوند

آزمون دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی

آزمون دوره‌ دکترای دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، ظهر امروز در محل این دانشگاه برگزار شد.