دوشنبه  05  آبان  1399
چهارشنبه , 02 مهر 1399 ساعت 14:17

علی حدادی اصل

بازدید رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی از خبرگزاری آنا

صبح امروز مهندس احمد صالحی آرا رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی از تحریریه خبرگزاری آنا بازدید کرد.