جمعه  09  آبان  1399
يكشنبه , 06 مهر 1399 ساعت 16:37

دریافتی

اولین وبینار دفاع مقدس در دانشگاه آزاد اسلامی

اولین وبینار دفاع از پایان‌نامه با موضوع دفاع مقدس به همت واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور امیر سرتیپ حمیدرضا گرامی رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس، مهندس احمد صالحی آرا رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر حسن زمانی مسئول مرکز نشر و ترویج علوم و معارف دفاع مقدس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر عراقیه مدیرکل پژوهش و تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر نکوفر معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد الکترونیکی در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.