سه شنبه  24  تیر  1399
دوشنبه , 25 فروردین 1399 ساعت 13:09

علی احمدوند

دوخت لباس ایزوله توسط خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع)

لباس ایزوله ضد کرونا با قابلیت شتستو و وزن سبک توسط موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع) طراحی و دوخته می شود.