دوشنبه  31  شهریور  1399
سه شنبه , 10 تیر 1399 ساعت 14:22

گزارش تصویری/ علی حدادی اصل

انتقال و پیوند قلب از شهرکرد به تهران

خانواده دختری بیست ساله در شهرکرد که فرزندشان را به علت مرگ مغزی از دست داده بودند، با موافقت خود و اهدای قلب، کبد و دو کلیه جان چند بیمار را نجات دادند؛ اما در این میان با توجه به مدت زمان اندک زنده ماندن قلب خارج از بدن، سازمان اورژانس کشور با اعزام تیم پیوند، این زمان را به حداقل حالت خود رساندند و فرآیند انتقال، اهدا و پیوند را به‌سرعت انجام دادند. تیم جراحان پس از عملی چندساعته قلب را به تهران رسانده و به دختری پانزده‌ساله در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران پیوند زده و عمل را با موفقیت به پایان رساندند.