دوشنبه  05  آبان  1399
پنجشنبه , 24 مهر 1399 ساعت 20:13

علی حدادی اصل

چهل و نهمین سالگی برج آزادی

برج آزادی در آستانه ی پنجاه سالگی قرار گرفته . این برج که در سال ۱۳۴۵ توسط حسین امانت ساخته شد دیری نپایید که به نماد شهر تهران معروف شد.طول بنا 65 متر بوده و ارتفاعش از سطح زمین 45 متر می باشد. برج آزادی امسال چهل و نهمین سال تاسیس خود را می گذراند.