شنبه  14  تیر  1399
شنبه , 29 دی 1397 ساعت 11:56

منابع خارجی

طوفان شن در مصر

به دلیل شرایط بد جوی، طوفان شن بسیاری از شهرهای مصر را فراگرفته است کهر در اثر آن تاکنون 5 تن جان خود را از دست دادند.