شنبه  18  مرداد  1399
چهارشنبه , 23 مرداد 1398 ساعت 10:32

منابع خارجی

آتش سوزی گسترده در یونان

آتش سوزی ناشی از وزش باد شدید، مناطق مختلف یونان را فرا گرفته است این آتش سوزی که از روز جمعه آغاز شده است به مناطق جنگلی جزیره اوبه در مجاورت پایتخت یونان گسترش یافته است و تهدید ناشی از آتش سوزی دو روستا را در وضعیت هشدار قرار داده است.