سه شنبه  06  آبان  1399
شنبه , 05 مهر 1399 ساعت 09:01

منابع خارجی

اعتراضات سراسری در آمریکا

اعتراضات در شهر‌های مختلف آمریکا در واکنش به حکم دادگاه پرونده قتل برونا تیلور که به دست پلیس این کشور به قتل رسید، باعث شعله‌ور شدن آتش اعتراضات شد.