شنبه  05  مهر  1399
جمعه , 07 مهر 1396 ساعت 22:31

محسن مرادی

مزار پاک شهید حججی در حلقه عاشقان

مردم شهیدپرور شهرستان نجف آباد با حضور در کنار مزار پاک شهید محسن حججی عمق ارادت و دلدادگی خود را به این شهید مدافع حرم نشان دادند.