يكشنبه  22  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
باشگاهی برای پژوهش/16

باشگاه پژوهشگران به برگزاری مسابقات علمی رویکرد ویژه‌‌ای دارد

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 02:52
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در ساختار جدید خود نگاه و رویکرد ویژه‌ای نسبت به برگزاری مسابقات و رویدادهای علمی درنظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار حوزه علم، فناوری و دانش‌بنیان گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دانشگاه آزاد اسلامی در گسترش اقدامات دانش‌بنیان و ایجاد تحول در فناوری و گزاره‌های آموزشی رویکرد جدیدی گزیده است. اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی درصدد مسئله‌محوری و تجاری‌سازی ایده‌ها و محصولات دانش‌بنیان خود هستند.

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی با چشم‌انداز کارآفرینی و تربیت و تعلیم جوانان مستعد، پژوهشگر و نخبه با برخورداری از برنامه‌های مدون، جامع و هماهنگ در تمام زمینه‌های تربیتی ازجمله آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی فعالیت می‌کند.

آموخته‌ها و داشته‌های دانشجویان برای تبدیل به محصولات اولیه و ایده‌های تجاری نیازمند میدان‌هایی است که آنها بتوانند توانایی خود را مورد امتحان و نمایش قرار دهند. مسابقات علمی در درجه نخست به داشته‌های کلاسی دانشجویان جنبه عملی می‌بخشد و موجب درک درست آنها از پدیده‌ها می‌شود.

ازطرفی این مسابقات است که استعدادها و خلاقیت‌های فکری دانشجویان را شکوفا می‌سازد و به دانشگاه این فرصت را می‌دهد تا دانشجویان سرآمد شناسایی شوند. باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در ساختار جدید خود نگاه و رویکرد ویژه‌ای نسبت به برگزاری مسابقات و رویدادهای علمی درنظر گرفته است که می‌تواند جریان جدیدی در بدنه نخبگانی کشور ایجاد کند.

انتهای پیام/4107/4116/

http://ana.ir/i/399251
ارزشیابی باشگاه پژوهشگران واحدهای دانشگاهی موجب ارتقای عملکردی آنها می‌شود

ارزشیابی باشگاه پژوهشگران واحدهای دانشگاهی موجب ارتقای عملکردی آنها می‌شود

باشگاه‌های تخصصی و حرفه‌ای موجب ایجاد ساختارهای نخبگانی می‌شود

باشگاه‌های تخصصی و حرفه‌ای موجب ایجاد ساختارهای نخبگانی می‌شود

باشگاه پژوهشگران شاخصه تعلیم و تربیت را درکنار آموزش فراهم می‌کند

باشگاه پژوهشگران شاخصه تعلیم و تربیت را درکنار آموزش فراهم می‌کند

توجه ویژه باشگاه پژوهشگران سامان‌دهی انجمن‌های علمی

توجه ویژه باشگاه پژوهشگران سامان‌دهی انجمن‌های علمی

لزوم ورود باشگاه پژوهشگران به استعدادیابی دانش‌آموزان مدارس سما

لزوم ورود باشگاه پژوهشگران به استعدادیابی دانش‌آموزان مدارس سما

باشگاه پژوهشگران جوان به سوی جوان‌سازی و ارتقا گام برداشته است

باشگاه پژوهشگران جوان به سوی جوان‌سازی و ارتقا گام برداشته است

تربیت مدیران و پژوهشگران دانشگاهی اولویت باشگاه پژوهشگران است

تربیت مدیران و پژوهشگران دانشگاهی اولویت باشگاه پژوهشگران است

تجهیز شعب باشگاه پژوهشگران گام مؤثری در مدیریت منابع فیزیکی است

تجهیز شعب باشگاه پژوهشگران گام مؤثری در مدیریت منابع فیزیکی است