دوشنبه  23  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
در پایان‌نامه دکتری علوم ورزشی بررسی شد؛

چگونگی جذب مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

يكشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 12:54
دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و ورزش در رساله خود به مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی در راستای توسعه و گسترش ورزش در بین اقشار مختلف جامعه و بهره‌گیری از مزایای آن پرداخت.

به گزارش خبرنگار حوزه پایان‌نامه گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی در راستای توسعه و گسترش ورزش در بین اقشار مختلف جامعه و بهره‌گیری از مزایای آن درزمینه جبران کاهش تحرک افراد و کمک به افزایش نشاط و سلامتی جسمانی و روانی شهروندان، از اولویت‌های هر جامعه رو به رشدی است.

باوجود گذشت چند دهه از سیاست ورزش برای همه، هنوز فرصت مشارکت در ورزش به‌طور نابرابر تقسیم می‌شود و برخی از گروه‌های اجتماعی محروم، دستیابی کمتری به ورزش دارند.

ورزش‌های همگانی ازآنجاکه موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می‌شود، یکی از زیر شاخص‌های توسعه انسانی در جوامع قلمداد می‌شود. گذشته از این، ورزش همگانی در یک جامعه کارکردهای مطلوبی چون افزایش همدلی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی، تحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی و کمک به فرآیند جامعه‌پذیری افراد دارد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهند، پرداختن به سطوح پایه ورزش، بااحساس مشارکت و انگیزه عمل همراه است که این امر منجر به توسعه ورزش و افزایش سلامت اجتماع می‌شود و زمینه افزایش حضور مردم در فضاهای ورزشی، آگاهی آن‌ها نسبت به فرایندهای ورزشی، ارتقای سلامت و تداوم رفتارهای فعال‌تر را مهیا می‌سازد.

در همین راستا علی پارساجو دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و ورزش در رساله خود با عنوان «طراحی مدل مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران» را نگاشته است. محمد جوادی‌پور، استاد راهنما و حسین زارعیان استاد مشاور این رساله دکتری بودند.

روش رساله طراحی مدل مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران، کیفی و از استراتژی نظریه‌پردازی برخواسته از داده‌ها به شیوه سیستماتیک استراوس و کوربین به‌منظور طراحی مدل مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران استفاده شد.

توسعه شرکت‌کنندگان در ورزش همگانی از لحاظ اوقات فراغت، جنسیت، تحصیلات، ملیت، تابعیت و رفاه روانی – اجتماعی، مهم‌ترین رکن توسعه‌ای در گسترش ورزش همگانی هستند.

علی پارساجو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا اظهار کرد: در این رساله 27 مصاحبه کیفی از  جامعه آماری تحقیق شامل صاحب‌نظران حیطه ورزش همگانی از سه حوزه علمی، اجرایی و ورزشی انجام شد. نتایج حاصل از پیاده‌سازی و کدگذاری مصاحبه‌ها حاکی از آن است که 811 نشان اولیه و 184 نشان نهایی می‌تواند درزمینه مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران مؤثر باشد.

وی ادامه داد: تغییر سبک زندگی مردم از شیوه «غیرفعال به سمت سبک زندگی فعال» مهم‌ترین هدف گسترش ورزش همگانی است. یافته‌های جدید علمی در نقش ورزش همگانی در سلامتی جسمانی و روانی و توصیه به ورزش و تحرک از طرف متولیان سلامت جسمانی و روانی جامعه، زمینه را برای توجه عمومی به ورزش همگانی مساعد کرده است.

گفتنی است مشارکت اجتماعی درزمینه‌‌های مساعد برای توسعه ورزش همگانی اتفاق می‌افتد که مجموعه شرایط و مکان‌هایی است که در آن راهبردهای توسعه مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران صورت می‌پذیرد و شامل مقوله‌های، عوامل انسانی، عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، پیچیدگی محیطی و عوامل اقتصادی می‌شود. توسعه شرکت‌کنندگان در ورزش همگانی از لحاظ اوقات فراغت، جنسیت، تحصیلات، ملیت، تابعیت و رفاه روانی – اجتماعی، مهم‌ترین رکن توسعه‌ای در گسترش ورزش همگانی هستند.

شرایط واسطه‌ای یا مداخله‌گر در راهبردهای توسعه مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران شامل مقوله‌های، شرایط محیط کلان، شرایط سازمانی، وضعیت زیر ساختی و شرایط زیستی و محیطی می‌باشد و نحوه مدیریت، اداره کردن، انتقال دادن یا پاسخ دادن به پدیده مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران، راهبردهایی از سوی مدیران است و شامل مقوله‌های، توسعه بخش‌های کلان، مدیریت جامع ورزش، توسعه آگاهی‌ها و ارتباطات اجتماعی، توسعه ساختاری، محیط جذاب و انگیزشی ورزش است.

شرایط محیط کلان شامل، توسعه بسترهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و می‌توان گفت که بُعد کلان اجتماعی و سیاسی که از بالا به پایین در طبقات نظام اجتماعی اعمال می‌شود، بیشترین اثر محیطی را بر ورزش همگانی دارد.

مسئولان و دست‌اندرکاران ورزش همگانی باید با یافتن راهکارهایی مناسب، زمینه و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش همگانی کشور را فراهم کنند.

مطابق با یافته‌های تحقیق اجرای راهبردها توسعه مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران پیامدهایی را به دنبال دارد که شامل مدیریت جامع ورزش همگانی، ورزش همگانی مردمی، سبک زندگی فعال، ارتقا سرمایه اجتماعی و توسعه قانون در جامعه است.

مقوله تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک تشکیلات گسترده و در عین حال پیچیده نیاز به مدیریت کارآمد در سطوح مختلف را دارد و پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی نیز توسعه سازمان‌های ورزشی پویا و دانش محور بوده که اصولاً غیردولتی هستند و تصمیم‌گیری، هدایت، نظارت و امور اجرایی آن مستقیم یا غیر مستقیم در دست مردم است و تصمیم‌گیرنده اصلی آنها در واقع خود مردم هستند.

ایران نیازمند توسعه همه جانبه شاخص‌های ورزش همگانی 

با توجه به پیچیدگی‌های محیطی در فراهم نمودن زمینه‌های مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران نیازمند توسعه در ابعاد مختلف است. توسعه بر پایه هر تعریف یا هر تعبیر و دیدگاهی درنهایت بیانگر مفهومی واحد برای رسیدن به شادابی، بالندگی، عدالت، آزادی و پویایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

بنابراین توسعه وسایل ارتباطی جمعی که به توسعه ارتباطات اجتماعی و در نتیجه بهبود مشارکت اجتماعی در افراد جامعه گردیده است می‌تواند به عنوان پتانسیل توسعه مشارکت اجتماعی در همه زمینه‌های اجتماعی من‌جمله ورزش همگانی باشد.

ورزش همگانی

همچنین شایسته است که مسئولان و دست‌اندرکاران ورزش همگانی با یافتن راهکارهایی مناسب، زمینه و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش همگانی کشور را فراهم کنند و باید توجه مسئولان امر ورزش همگانی به فراهم نمودن بسترهای ورود مردم در جهت مدیریت، سازماندهی، نظارت و کنترل ورزش همگانی در ابعاد مختلف جلب شود تا مشارکت اجتماعی حداکثری مردم در ورزش همگانی پدیدار شود.

در این رساله دکتری پیشنهاد می‌شود، برای فراهم شدن زمینه مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران بسترها و عوامل مختلفی باید مهیا شود. هم‌چنین توجه به حضور و مشارکت مردم در همه امور مربوط به توسعه ورزش همگانی یک حقیقتی اجتناب‌ناپذیر است، با حضور مردم و مشارکت در همه امورات توسعه ورزش همگانی اتفاق خواهد افتاد.

بنابراین، باید توجه متصدیان امر ورزش همگانی به فراهم کردن بسترهای ورود مردم در جهت مدیریت، سازماندهی، نظارت و کنترل ورزش همگانی در ابعاد مختلف مهیا شود تا مشارکت اجتماعی مردم در ورزش همگانی پدیدار شود.

انتهای پیام/4084/

http://ana.ir/i/492993
10 هزار پایان‌نامه‌ و رساله‌ ثبت‌شده در سال گذشته دارای قلمرو جغرافیایی بودند

10 هزار پایان‌نامه‌ و رساله‌ ثبت‌شده در سال گذشته دارای قلمرو جغرافیایی بودند

ورزش همگانی می‌تواند محور توسعه استعدایابی باشد

ورزش همگانی می‌تواند محور توسعه استعدایابی باشد

درخشش دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی در جشنواره پایان‌نامه‌های برتر

درخشش دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی در جشنواره پایان‌نامه‌های برتر

لزوم تأسیس مراکز پزشکی ورزشی و توجه به ورزش همگانی دانشگاهیان

لزوم تأسیس مراکز پزشکی ورزشی و توجه به ورزش همگانی دانشگاهیان

ورزش همگانی اولویت دانشگاه آزاد اسلامی/ کلینیک پژوهش ورزشی راه‌اندازی می‌شود

ورزش همگانی اولویت دانشگاه آزاد اسلامی/ کلینیک پژوهش ورزشی راه‌اندازی می‌شود

نقدی بر اظهارات سلطانی‌فر؛ از صحبت‌های چالشی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی تا خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس

نقدی بر اظهارات سلطانی‌فر؛ از صحبت‌های چالشی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی تا خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس

وزنه‌برداران دانشگاه آزاد اسلامی به مسابقات جام باشگاه‌های آسیا می‌روند/ برگزاری المپیاد بازی‌های الکترونیکی ورزشی

وزنه‌برداران دانشگاه آزاد اسلامی به مسابقات جام باشگاه‌های آسیا می‌روند/ برگزاری المپیاد بازی‌های الکترونیکی ورزشی

ادامه فعالیت ورزش دانشگاهی در گرو مشارکت دانشجویان/ ورزش تعطیلی‌بردار نیست

ادامه فعالیت ورزش دانشگاهی در گرو مشارکت دانشجویان/ ورزش تعطیلی‌بردار نیست