پایان خوبی دارد اکران به وقت شام / وقتی که نقش تو در آنجا کارگردانی‌ست!
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
12 اسفند 1396 - 18:47
شعری در وصف سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی؛

پایان خوبی دارد اکران به وقت شام / وقتی که نقش تو در آنجا کارگردانی‌ست!

شاعران و اعضای حلقه ادبی مجاز، در تازه‌ترین فعالیت جمعی خود، بصورت کاملا خودجوش اقدام به بداهه‌سرایی جمعی با موضوع سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی نموده‌اند. نتیجه این بداهه‌سرایی یک قصیده بلند 250 بیتی برای سردار سلیمانی‌ست.
کد خبر : 265111

به‌گزارش خبرگزاری آنا، این سومین بداهه سرایی جمعی شاعران حلقه ادبی مجاز است. دو بداهه قبلی با موضوع مدح و مرثیه حضرت زهرا(س) و پاسداشت شهید محمدحسین حدادیان برگزار شده بود. اسامی برخی از شاعران حاضر در این بداهه سرایی به شرح زیر است :


پیمان طالبی، نفیسه سادات موسوی، فاطمه افشاریان، صهبارحیمی، زینب ملایی، ریحان ابراهیم زادگان، فرزادصبری، میلادرحیمی، ابراهیم لایق برحق، ملاحت برادران، مصطفی محمدی، عهدیه حمزه لوییا، عرفان میرحاجی، امیرحسین یوسفی، سیده محدثه موسوی، فتانه پاینده، هدیه آنتوتن، سیده زهرا موسوی ، فاطمه حق‌بین، محمدصادق باقی‌زاده، محمد خوش‌نژاد، موحدی، ریحانه عسگری، عمادالدین ربانی، لیلا فخیمی، آلما اصلانی، لیلا زمانی، عباس حق‌خواه، رضاقاسمی، لیلا علیزاده، حمیدرضا جعفرخونویی، حمیدرضا عباسی، هادی اشراقی، محمدحسین حیدرزاده، امیرمحمد معصومی، فاطمه خالصی، رباب کلامی‌فرد، سید دانیال موسوی، محمد دولابی، فاطمه رحمانی، مونا نصیری، پروانه علی‌پور، سیدمجید کریمی، ماهرخ درستی، فاطمه ناظریان، سعید حاتمی، فاطمه سمیعی، زینب کریمی‌فر، فائزه ریاضی، سجاد نوابی، امیرمهدی فهیمی راد، نجمه هاشمی، علی شوندی، عاطفه زارع، مهدیه نژادابراهیم، محدثه عمید، حسین شاهقلی، علی بهاری، سمیرا فراهی، میثم کبیری، حسن خسروآبادی، الهام کریمی، مهدا ضرابی، سجاد صدرنی


گزیده ای از ابیات سروده شده در این بداهه سرایی جمعی را در قالب قصیده ای در ادامه می‌خوانید:


هان، میشناسیدش؟ ز یاران خراسانی ست


از نسل سلمان است اگر نامش سلیمانی سترحمت برای عام،او انعام بارانی است


هر غرش این مرد چون سیلاب،طوفانی استاین شیعه زاده، با صلابت، محکم و سخت است


او مالک دلهای خسته، اشتر ثانی ستتا خم.به ابرو آورَد ، تا غرشی آرَد


کابوس دشمن رنگ شب های پریشانی ستکرار بودن از صفات شیعه حیدر ,


سردار بودن از صفات خون ایرانی ستانگشتری را پس گرفت از دیو بد سیرت


او وارث خون شهیدان ،او سلیمانی ستاو شیرمرد عرصه پیکار شیران است


از نام او خیل عدو درگیر حیرانی ستمرهم به دردکودکان بی پدر بوده


زین رو دلش هر ثانیه هر لحظه بارانی ستپیش یتیم اوج لطافت‌های باران است


در روبروی دشمنانش خشمِ طوفانی‌ستبابای کودکهای بی بابا شده یکسان


فرقی ندارد آنکه ایرانی و افغانی استداعش به دستش سرنگون گشت و چه میدانی


از نام او شبهای دشمن باز ظلمانی ستاصلا نیازی نیست در دستش سلاح افتد


رزم آوری او به هنگام سخنرانی استچون نقش خاتم بر نگین سرخ اسلام است


همچون حصاری دور این ملکِ سلیمانی استدر راه حق دل را که نه! سر می دهد سردار


آری شهید زنده، این سردار کرمانی ستخط مقاوم از یمن تا قدس می‌گوید:


سردار قاسم، فاتح دلهای یزدانی‌ستاین شمرهای داعش از اول گریزانند


«مختار ِ» جند الله وقتی در رجزخوانی‌ستنامش برای ما اگر یک خواب آرام است


اما برای دشمنان کابوس طولانی ستعهدش صیانت از حریمِ دخترِ مولاست...


میبینی اش؟ از چهره اش پیداست ربانی ست!از رهروان راه مولای خراسان و


از پیروان مکتب پیر جمارانی ستحال و هوایش وقت روضه سخت جانکاه است


وقت نبرد اما شبیه شیر غرانی استبا دشمنان سرسخت و با یاران چو باران است


چشمش نمود کامل آیات قرآنی ستآرامشی بر چهره اش تابیده اما او


وقت رجز خوانی چنان دریای طوفانی ستاو قلب ایران است، گرچه اهل کرمان است


یزدی و تبریزی و اهوازی و زنجانی ستبر مادرش نامی دِگر باید که بگذاریم


ام البنین است و پسر عباسِ ایرانی ستچشم امید مادران بسته به چشم اوست


نورِ دلِ حاج احمد آقاهای زندانی ستاز مرتضی و از ابالفضل ارث ها برده ست


نابودی دشمن برای او به آسانی استمحبوب بحرین است و حزب الله و حوثی ها


الگوی بچه شیعه های ناب افغانی ستاز ابتدا چون شیر نر در جبهه می غرید


او یک نمود کامل از سردار ایرانی استمردی که یک آرامش مطلق، که یک دریاست


مردی برای روزهای سخت و بحرانیستوقتی که میخندد به دنیا نور می پاشد


اخمش ولی قهر خداوند است... ویرانی ستهر کس که او را دوست دارد دوست داریمش


اما هر آنکه دشمن او بود، از ما نیستتجهیز میگردد سپاهش از برای قدس


هان ای یهود آماده،این دم های پایانی استهان، میشناسیمش! همان کابوس کفتاران


آنها که مشی زندگیشان خوی حیوانی ستسردار مردم شهر ها کشور به کشور ها


همچون سیاسیون نه از اعیان ِ تهرانیستاین روزها که قحطی مرد است در دنیا


در لشکر سردار بی سرها فراوانی ستگوشش به فرمان علی چون مالک اشتر


در راه حق سر می دهد،مشتاق قربانی استگوشش به امر رهبرست و دست بر سینه


آماده ی پیکار با عمّال شیطانی ستدر عصر قحطی الرجالِ سست عنصرها


چون قطره ای باران به خشکی بیابانی ستسردار و سرلشگر چه فرقی می کند اصلا؟!


کارش حریم دخت مولا را نگهبانی استاو ساده می آید ولی در محضر زینب


سردار دارای نشان های درخشانی‌ستمرد نبرد روزهای آتشین شام


مردی که جنگش بی لباس رزم طوفانی استدر ورطه های سخت تنها یاور ِ میهن


او هم رکابِ رهبر ِ دلهای ِ ربانی ستروزی که شادی می‌شود سهم فلسطینی


او مجلس ترحیم اسرائیل را بانی‌ستدیوی که دیشب خاتم او را به خوابش دید


اکنون درون معبد تلمود زندانی ست...امید دارد شیعه بر روز نبردی که


از سیصد و اندی یکی قاسم سلیمانیستوقتی که نامش زهره ی دشمن بترکاند


غوغاست آن هنگام که، وقت رجزخوانی ستهر جا قدم هایش زمین را مفتخر سازد


الحداد و ظلم و دین ستیزی غرق ویرانی ستتفسیر اخم او : "اشداءُ علی الکفار"


لبخند او : دیوان خاقانیِ شروانی ستبرق نگاهش همچو "عبّاسِ" علمدارست


جان میدهد بر هر دلی که غرق بی جانی ستهر کس میان معرکه در های و هوی خویش


او گوشه ای مشغول فکر و کارگردانی ستتنها به دنبال صیانت کردن از عشق است


هرگز به دنبال مقام و مال دنیا نیستاو مجمعی از کل اکرامات اخلاقی است


او اسوه ی یکتای مسعودان ربانی استبا یک قدم،دشمن به دور از خویش می راند


او شیر مرد عرصه های سخت و بحرانی استاز هیبتِ او جان به لب گشتست داعش هان!


بر لشگر صاحب زمان او مالک ثانیستاو یک شهید زنده از قول ولی باشد


از نسل حیدر نسل یاران خراسانی استدنیا نخواهددید هرگز با وجود او


روزی که در چنگال داعش،شام زندانی ستحک میشود نامش میان صفحه ی تاریخ


او امتداد اشک آن پیر جمارانیستپیوسته بر روی لبش نصر من الله ست


اصلا از این رو است هر فتحش به آسانی‌ستچشمان برانش به وقت روضه های بیت


در روضه های فاطمه خیس است، بارانی‌ستتنها علاج غده‌ی بدخیم این دنیا


در دست این سردار ؛ آن هم عشق درمانی‌ستلبخند و اخم صورتش جمع نقیضین است


مانند اقیانوس آرامی که طوفانیست...دنیا اگرچه آشکارا دیده عزمش را


نصف رشادتهای او مستور و پنهانیستبی باکی اش تنها نه از رزمندگیّ اوست


از غیرت ایرانی و عرق مسلمانی ستدر بین سربازان مخلص، پچ پچ افتاده


یک حیدری سامانگر بی سر وَ سامانی ست'افتاده' اما کوه! آرام است و کوبنده!


الحقّ والانصاف، مانندش به دنیا نیستحامی مردان سیاست اقتدار اوست


یک ضرب شصتش برتر از تدبیر روحانی استسردار چون سرباز میجنگد به پای دین


زیرا که بین یار و او پیوند، ایمانی استبا دشمنان دین؛ اشداء على الکفار


با دوستان هم موضعش اسلام رحمانى ستهم اهل سنت دوستش دارند هم شیعه


آیین سردار عزیز ما مسلمانی ست...چون شیر‌ می‌ماند به وقت جنگ با دشمن،


در غیر آن نازک‌تر از گل‌های نعمانی ستشامات زیر پرچم امنیتش آرام


او ذوالفقار حیدر و کابوس عبرانی‌ستاو زاده ی کرمان و اهل کل ایران است


او یاور و حامی حزب الله لبنانی ستدیدیم نابودی داعش را به چشم خویش


مصداق حرف و وعده صادق،سلیمانی ستآزاد شد شهر حلب تکریت الزهرا


این فتح از آن دلیران خراسانی ستماییم و خرمشهرهای وعده‌ی رهبر


در جنگ سخت و نرم و هرجا کار میدانی‌ستهشدار وقتی می دهد باید سپر انداخت


پیروز میدان است اگر اهل رجز خوانی ستاین چیست بر پیشانى اش؟ چین جبین اوست


یا اینکه خود یک ایه از آیات قرآنى ست؟فخر تمام مردم ایران همین باشد


او نیز با ما هموطن، او نیز ایرانى ستلبخند او لبریزِ از حس غزلخوانیست


هیبت ببین تنها پر از شور رجزخوانیستاز دشمنان بی واهمه با دوستان خاضع


او کاملا مصداق خُلقیات رحمانی ستدنیا غلافِ کهنه، او تیغِ سلیمانی‌ست


بُرنده چون طوفان که در دست خراسانی‌ستسرباز باران است او ، بی شرط می بارد


هرجا زمین امنیت ، خشک و بیابانیستباید شهید زنده خواند و آخرین فتحش


شاید شکست سخت سربازان سفیانی سترهبر خیالش راحت از این باغِ رضوانی‌ست


برگی اگر ریزد ولی ریشه سلیمانی‌ستاز باکری تا همت و چمران و زین الدین


راه شهادت باز، اما سخت و طولانی ستدنیا اگر در خواب غفلت سر کند، بى شک


این مرد پشت سنگرش، گرم نگهبانى ستدر رزم ِ با دشمن ؛ امیر ِلحظه های ِسخت


در سجده شکرِ پس از فتحش چه روحانیستچشمان شب بیدارش این را خوب مى داند


شب هاى پشت جبهه ها همواره طولانى ستصادق به پای عهد،معنا کرده غیرت را


اکنون بود "من ینتظر"،این رسم قرآنی است..هرجا که نام داعشی ها می خورد بر گوش


در روبرویش نام این سردار ایرانی ستقول و قرارش ریشه ی مستحکمی دارد


او دلخور است از هرکه کارش سست پیمانی‌ستاو چون نسیمی می وزد بر صورت یاران


با دشمنان اما سیاقش تند و طوفانی ستفرمانده ی قدس سپاه ما ژن اَش خوب است


خونش ز رزقِ طیِّبِ دهقان کرمانی‌ستنامش برای زخم های کهنه درمان‌است


با داغ ها ترفند او، لبخند درمانیستزنگ کلامش هم نوای لحن آوینی ست


رفتار او آیینه ی رفتار چمرانی ستهر کس قلم برداشت و از مردی اش ننوشت


بی شک نصیبش بین هردنیا پشیمانی ستهرجا که نام نامی "قاسم(ع)" به لب دارم


کارم بدون هیچ اشعاری، غزل خوانی ستتکرار هر" یا قاسم"ام تا عرش بالا رفت


حقآ که هرکس! لایق این اسم زیبا نیستدشمن شکن! با یک مدد از حضرت قاسم(ع)


گویا که بر رزمت امام مجتبی بانی ستمیراث دار بایزید و سهروردی ها


چشمان او لبریز از اشراق عرفانی استدر کارها تنها خدا را در نظر دارد


در چشم او هرچیز غیراز این بُوَد فانی‌ستاز کربلاى پنج تا وادى خان طومان


هر جا بُوَد فتح و ظفر،آن جا سلیمانى ستاو در تواضع خصلتش حیدر مآبانه ست


گرچه سپهبد،ناجیِ مظلومِ طومانی ستدر روضه هاى حضرت ارباب چون ابر است


حال و هواى ابرها همواره بارانى ستاز سفره ی این انقلاب او سهم خود را هم


بخشیده و درگیر و دار سهم دنیا نیسترسمش، مرامش، هیبتش، چشمان گیرایش


برخاسته از طینتی زیبا و ربانی ستهرکس که بتازد بر بهار قلب این امت


بدخواه ایرانست و در خواب زمستانی ستدروعده صادق بود ودرکردار پاینده


جرثومه داعش به دستان خودش فانی ستاو بر خلاف بعضی از شیخان شیطانی


گر چه لباس رزم بر تن کرده ؛ روحانی ستاو با سپاه فاطمیون مى رسد از راه


گردان او بى شک پر از سرباز افغانى ستاز سوریه تا قدس راهی نیست ، وقتی که


سرباز و سردار سپاه ما سلیمانی ست..دشمن اگر تیرى به سوى ما کند پرتاب


عکس العمل از ما و از سردار ما، آنى ست!رهبر اگر فرمان دهد می‌بیند اسرائیل


این را که در رگ‌های ما خون سلیمانی‌ستراحت نشستیم و در امنیت مسلمانیم


این مملکت مدیون خون آن جوانانیستتا که "اعدو ماستطعتم" را به سر بستند


رفتند جان بر کف که این اصل مسلمانیستحاجی! نشان فتح تو ، فیض مریدان است


سرلشکری اما مرامت در نگهبانی ستاى صبح روشن از پس شب هاى پى در پى!


بى تو نصیب عاشقان شب هاى ظلمانى ستای فاتح دلها خدا قوت علی یارت!


عهدی که بستی با خدا خوب عهد و پیمانی ستبا دشمنان داخل و خارج چه ها کردی


وقتی تو باشی حضرت آقا که تنهانیستفتح المبین تا خاک دیر الزور را دیدی


ای آنکه قلبت شرح حال خاک شرهانی ستیوسف عزیز مصر و یعقوبش به کنعان است


یوسف تویی و رهبرت یعقوب کنعانیستتو یک نشانی ، سوره ای در دفتر عشاق


وقتی که نامت آیه ی آن ماه کنعانیستیاد تو کابوس تمام دشمنان ماست


نام تو پرچمدار هرچه رزم مِیدانی ستقطعا که راز این تشابه نیست بی علت


نامت #سلیمانی ست و مشی تو #سلمانی ستآرامش سیمایتان سردار، توفانیست


در خاک کفر این چهره اسباب پریشانیستمیپاشد از هم لشکری با یک خطابت، هان!


وقتی نگاه قاطعت گرم غزل خوانی ستوقتی ک دادی وعده ی پایان داعش را


ینی تقاص خون محسن مرگ سفیانیستآتش به کف در هر نبردی جان فدا کردی


جان در کَفَت هم تحفه ی نا چیز و ارزانیستمردی که همچون تو "به وقت شام" می گرید


در سینه اش هر روز و شب، شامِ غریبانی ستلعنت به آن روزی که بی تو بگذرد ایام...


امنیت این خاک آن موقع چه ظلمانی ستتنها رفیق نیمه شب هایت دعا و ذکر


عمار ِ دورانِ علی! شامت چه نورانی ستتو شخص نه! در کل دنیا مثل فرهنگی


نامت هراس قلبهای تار و ظلمانی ستماوای دردِ دختر بافنده هایی تو


بابای آنها گشته ای وقتیکه بابا نیستگرم است از آرامش لحنت دل دنیا


حرفی بزن سردار وقت گوهر افشانیستفهمیدم از گرییدندت آن شب به وقت شام...


سردار دلها..! دیده و دل هر دو بارانیستدر صبح رجعت خوب می دانم، تو هم هستی


در لشکری که مجمع ایران و افغانی ستپایان خوبی دارد اکران به وقت شام


وقتی که نقش تو در آنجا کارگردانی ست***


از طبع من وصف شکوهش برنمى آید


توصیف او مستلزم الفاظ خاقانى ستمن هرچه دست و پا زدم وصفش کنم گویا


این بیتها در وصفِ او انگار گویا نیستسعدی نبوده ایم، نامش را که آوردیم


با مدح "قاسم"، شعر شاعرها "گلستان"ی ستمضمون اگر باشی من اقرارم به این نکته ست


وصف تو کار حضرت عمان سامانیستمجموعه ای ناچیز از شعرِ #مجازِ ما ...


هدیه به ارج وُ قربِ آن سردارِ ایرانی ستشه نامه ها باید که بنویسیم هان برخیز


زیرا که رستم پیش او افسانه ای فانیستشعری که در وصف رشادتهای او باشد


گل می کند حس حماسی را، رجزخوانی ستنام سلیمانی به لبهای مجازی هاست


دیدار با سردار مظلومان که رویا نیستدر وصف او حتی قلم هم از نفس افتاد


راحت بگویم؛ آنچه می دانم و می دانی ست...تا خون بود در رگ همه سرباز اسلامیم


این اولین اصل مسلّم در مسلمانی استجانها به کف ,شیران به صف, ناقوس جنگ است این


فرمانده ی لشکر ببین قاسم-سلیمانی ستحتی قلم هم یک سلاح جنگی است اینجا


وقتی که شعر ما پر از شور رجز خوانی ستسربازهایی در لباس شاعران هستیم


دنیا بداند لشکر سردار ، تنها نیست


ارسال نظر