اعلام برگزیدگان جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه پیام‌نور
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

اعلام برگزیدگان جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه پیام‌نور

برگزیدگان هفتمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور اعلام شد.
کد خبر : 266382

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، هفتمین دوره جشنواره سراسری نشریات دانشجویی از 12 تا 15 اسفند به میزبانی دانشگاه پیام‌نور استان هرمزگان برگزار شد.


520 نشریه دانشجویی در دانشگاه پیام‌نور فعال است که از این تعداد تا‌کنون 308 نشریه برای جشنواره ثبت‌نام کرده‌ بودند.


محورهای هفتمین جشنواره نشریات دانشجویی شامل نشریه فرهنگی و اجتماعی، علمی تخصصی، علوم انسانی، شعار سال، امر به معروف و خبرنویسی است.


در پایان برگزیدگان هفتمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور اعلام شدند.


اسامی برگزیدگان هفتمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور به شرح زیر است:


نفرات برگزیده هفتمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نورنشریات برترفرهنگی و اجتماعیمقام اولپروانه استکی اورگانیشپلوتاصفهانمقام دومعلی مظهریصدای نسل امروزقممقام سومحسین دهقانصبافارسشایسته تقدیرزینب سخاییمثبت صفراصفهانشایسته تقدیرمختار نجاتیفانوسسمنانعلمی، تخصصی علوم انسانیمقام اولسحر محمدرحیمیگنجینه آرامشمرکزیمقام دومعاطفه میرشکارکاویانگلستانمقام سومحدیث احمدیچویرلرستانشایسته تقدیرنرجس رئیسیکرنومتراصفهانعلمی، تخصصی علوم پایه و فنی و مهندسیمقام اولداود قهرمانیکیمیای زندگیآذربایجان غربیمقام دوممریم عزیزیرویانمرکزیمقام سومنیما بایرام زادهشهرانهآذربایجان غربیشایسته تقدیرمریم خسرویصمادکرمانشاهشایسته تقدیرامیرنصرالهیاکسیراصفهانآثار برترگرافیک و صفحه آراییمقام اولنرگس خاصهسائغلرستانمقام دومفائزه احمدلون و القلممرکزیمقام سومحدیث احمدیچویرلرستانشایسته تقدیرمریم خسرویصمادکرمانشاهشایسته تقدیرعلی مسلم خانیآوای زندگیهمدانمصاحبهمقام اولسپیده کاظمیگنجینه سبزمرکزیمقام دوممحسن خواجه زادهدایرهاصفهانمقام سومعباس انزایینواجشمازندرانشایسته تقدیرسحر محمد رحیمیگنجینه آرامشمرکزیشایسته تقدیرمحبوبه بهارلوزمین و زندگیچهارمحال و بختیاریگزارش نویسیمقام اولسحر محمد رحیمیگنجینه آرامشمرکزیمقام دوممحسن خواجه زادهدایرهاصفهانمقام سوممریم عزیزیرویانمرکزیشایسته تقدیرسوسن قدرتیکلاژتهرانشایسته تقدیراسماء موسی نیاآکواایلامشایسته تقدیرزینب امجدیعمار ارشقاردبیلتیترمقام اولپری ملکیموجاردبیلمقام دوممحسن خواجه زادهدایرهاصفهانمقام سومپریسا ابوالخیریشهر فردابوشهرشایسته تقدیرحسین ملکیموجاردبیلخبرمقام اولمجتبی ایزانلوپیام بجنوردخراسان شمالیمقام دومفائزه احمدلون والقلممرکزیمقام سوممحمدرضا قنبرپورطلوع حقیقتهرمزگانشایسته تقدیرمرضیه ساحلی‌زادگانپیام ساحلهرمزگانشایسته تقدیرشبنم حسن‌زادهالمانالبرزبخش ویژهشعار سالمقام اولهادی عباسی‌نیاسرزمینکردستانمقام دوممائده محمدیهلال جوانمرکزیمقام سوممحمدرضا صابریپیام رویشقمشایسته تقدیرمحسن خواجه زادهدایرهاصفهانانتخاباتمقام اولحامد نامجویانکاغذ اخبارهمدانمقام دوممهدی براتیرویداداصفهانمقام سوممجتبی ایزانلوپیام بجنوردخراسان شمالیشایسته تقدیرطاهره عمادیاشراق اندیشهفارسشایسته تقدیرسهند سلیمانیبصائرلرستان

امر به معروف و نهی از منکرمقام اولفائزه زارعیافسران جنگ نرمکرمانمقام دوممهدی براتیرویداداصفهانمقام سوممنصوره کریمیکوی معرفتاصفهانشایسته تقدیرحسین غریبکوثرآذربایجان شرقیشایسته تقدیرعلیرضا تقی‌پوربیداریخراسان رضوی
غرفه برتراستان فارساستان چهار محال و بختیاریاستان اصفهانغرفه شایسته تقدیراستان آذربایجان شرقیاستان مرکزیاستان هرمزگان

انتهای پیام/

ارسال نظر