خلاقیت فارغ‌التحصیل ممتاز واحد دزفول در مقام استادی برای دانشجویان پرستاری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
در گفت‌وگو با آنا تشریح شد؛

خلاقیت فارغ‌التحصیل ممتاز واحد دزفول در مقام استادی برای دانشجویان پرستاری

فارغ‌التحصیل ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، طرحی پیاده کرده تا دانشجویان استرلیزه بودن و کنترل عفونت بخش‌های مختلف بیمارستان گنجویان دزفول را مورد بازرسی قرار دهند و علاوه بر یادگیری این درس به صورت عملی در دوران دانشجویی، خود را برای فعالیت در این عرصه آماده کنند.
کد خبر : 268418

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، لیلا نیسی دانش آموخته ممتاز پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی واحد علوم تحقیقات تهران است که سال 1389 به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول استخدام شد و اکنون به عنوان مدیر گروه رشته پرستاری این واحد دانشگاهی مشغول به کار است.


مدیر گروه پرستاری واحد دزفول در راستای تسهیل کنترل عفونت در بخش های مختلف بیمارستان با کمک دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول طرحی را پیاده کرده تا دانشجویان استرلیزه بودن و کنترل عفونت بخش های مختلف بیمارستان گنجویان شهرستان دزفول را مورد بازرسی قرار دهند و علاوه بر یادگیری این درس به صورت عملی در دوران دانشجویی خود را برای فعالیت در این عرصه آماده کنند.


مدیر گروه و مدرس دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول به خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: کارگاه کنترل عفونت از سال 1393 جزو سرفصل رشته پرستاری شد، اما تاکنون سرفصلی از طرف وزارت بهداشت درباره کارگاه ها، لحاظ نشده است. بلکه طراحی آن بر عهده متخصصان امر گذاشته شده و با توجه به اینکه مدرسان، دانشجویان و پرسنل بیمارستان از ارائه کارگاه به این شکل رضایت داشتند، دانشکده پرستاری واحد دزفول در نظر دارد آن را به صورت سرفصل طراحی کرده و به معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و سپس به وزارت بهداشت ارائه کند.


اگر دانشجویان تمام بخش ها را از لحاظ کنترل عفونت چک کنند در آینده پرستارانی نمونه خواهند شد که حین کار، کاهش عفونت های بیمارستانی را مورد توجه قرار می دهند

نیسی اظهار کرد: ما از این کارگاه به عنوان ارتباط با بیمارستان استفاده کردیم. قسمت کنترل عفونت بیمارستان در کلاس درس جزو عنوان های مهم این کارگاه برای دانشجویان مشخص شده و بر اساس این عنوان ها، چک لیست تهیه کرده، دانشجویان را به گروه های مختلف برای کنترل عفونت در بخش های بیمارستان تقسیم کردیم.


وی افزود: به عنوان ایده پرداز و مدرس این کارگاه، دلیل اصلی ارائه این کارگاه را علاوه بر تئوری به صورت بازرسی کنترل عفونت، اهمیت عفونت های بیمارستانی دانسته چرا که دانشجویان پرستاری مهم ترین نیروی انسانی در بیمارستان ها هستند و می توانند در کاهش کنترل عفونت های بیمارستانی نقش اساسی داشته باشن . همانطور که در سرفصل دروس واحدهای کارآموزی بیان شده، این واحدها در تمام بخش های بیمارستان بیشتر به صورت مراقبت پرستار از بیمار، فرایند پرستاری، کنترل عوارض دارو و ... بوده و کنترل عفونت در قالب واحد جداگانه ای ارائه نشده است.


نیسی عنوان کرد: وقتی این ایده را با سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان در میان گذاشتم، وی آن را تسهیل کننده اهداف خود دانست، زیرا سوپروایزر فقط یک نفر بوده و کنترل همه بخش های بیمارستان کاری زمان بر و طاقت فرساست. دیگر اینکه اگر دانشجویان تمام بخش ها را از لحاظ کنترل عفونت چک کنند در آینده پرستارانی نمونه خواهند شد که حین کار، کاهش عفونت های بیمارستانی را مورد توجه قرار می دهند.


مدیر گروه پرستاری واحد دزفول به آنــا گفت: این کارگاه در قالب تهیه چک لیست، چک لیست عفونت های بیمارستانی، کنترل بخش ها از لحاظ عمومی، چک پرسنل از لحاظ استانداردهایی مانند شستن دست ها، رعایت استانداردهای محافظت از خود و بیمار و در قالب آموزش هایی به پرسنل طراحی شده است.


نیسی بیان کرد: آموزش ها طبق اصول اصلی کنترل عفونتی بوده که وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده ، بعد از هر بازدید از سوی دانشجویان گزارشی از وضعیت کنترل عفونت بخش ها به سوپروایزر بیمارستان ارائه می شود. در ترم های گذشته ارتباط با سوپروایزر آموزشی بیمارستان به گونه ای بود که از تمام فعالیت های دانشکده پرستاری واحد دزفول برای بازآموزی پرسنل بیمارستان استفاده می شد. اکنون این روند در ارتباط با سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان است که پس از هر بازدید و بازرسی از سوی دانشجویان، گزارشی از وضعیت کنترل عفونت بخش ها به سوپروایزر بیمارستان ارائه شده است.


دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی واحد علوم تحقیقات تهران گفت: هدف اصلی این بوده که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول به عنوان همیار سوپروایزر کنترل عفونت محسوب شوند و در نظر دارم این بازرسی و کنترل عفونت را به گونه ای طراحی کرده و جزو سایر واحدهای کارآموزی قرار دهم.


گفت و گو از حسین اسدی ذاکر


انتهای پیام/

ارسال نظر