بازار گل تهران
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
کد خبر : 268871
28 اسفند 1396 - 17:21
علی حدادی اصل

بازار گل تهران

یکی از سنت های پسندیده قبل سال نو میان مردم روی آوردن به تازگی و طبیعت است. از این روی خرید گل و گیاه های تازه و بهاره توسط مردم به تکرار دیده می شود.ارسال نظر