پنجشنبه  19  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی احمدوند

حضور وزیر نیرو در جلسه شورای شهر تهران

يكشنبه 28 مهر 1398 ساعت 13:07
رضا اردکانیان وزیر نیرو صبح امروز در جلسه شورای شهر تهران حضور یافت.
http://ana.ir/i/441427