شنبه  18  مرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
دریافتی

افتتاح مرکز آموزش بین المللی مین زدایی با حضور وزیر دفاع

سه شنبه 21 آبان 1398 ساعت 15:00
نخستین مرکز آموزش بین المللی مین زدایی بشر دوستانه صبح امروز با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع افتتاح شد.
http://ana.ir/i/444661