پنجشنبه  23  مرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
وحید خدادادی

دوازدهمین نشست مجمع جهانی بیداری اسلامی

شنبه 25 آبان 1398 ساعت 13:28
http://ana.ir/i/445269
از تلاش غرب برای وارونه جلوه‌دادن اصل بیداری اسلامی تا تجلی عشق حسینی با حماسه‌ای معجزه‌آسا

از تلاش غرب برای وارونه جلوه‌دادن اصل بیداری اسلامی تا تجلی عشق حسینی با حماسه‌ای معجزه‌آسا