شنبه  25  مرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی حدادی اصل

نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران

دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 16:11
نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران و مراحل آماده سازی با حضور بیست و پنج هنرمند تا سوم آذر در بوستان نوروز برپاست.
http://ana.ir/i/445604
صنایع دستی، نماد روح قابل لمس یک ملت

صنایع دستی، نماد روح قابل لمس یک ملت

اولویت ساخت بوستان در مناطق کم برخوردار در محلات فاقد بوستان 

اولویت ساخت بوستان در مناطق کم برخوردار در محلات فاقد بوستان