پنجشنبه  03  مهر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی حدادی اصل

اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی گروه طرح و نقشه پناهی

سه شنبه 12 آذر 1398 ساعت 13:55
اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی گروه طرح و نقشه پناهی، صبح به ریاست قاضی صلواتی امروز برگزار شد.
http://ana.ir/i/448181
رئیس دادگاه پرونده سورنا خودرو: شهروندان به صرف درج آگهی در رسانه‌ها اعتماد نکنند

رئیس دادگاه پرونده سورنا خودرو: شهروندان به صرف درج آگهی در رسانه‌ها اعتماد نکنند

رئیس سازمان جمعیت هلال احمر بازداشت شد

رئیس سازمان جمعیت هلال احمر بازداشت شد

رئیس سازمان هلال احمر استعفا داد

رئیس سازمان هلال احمر استعفا داد