سه شنبه  14  مرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
سعید سجادی

بازدید رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی از ساختمان فرهیختگان

يكشنبه 17 آذر 1398 ساعت 18:00
سیروس صابری مشاور رئیس و رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی، عصر امروز با حضور در ساختمان فرهیختگان از مرکز رسانه دانشگاه آزاد اسلامی بازدید کرد.
http://ana.ir/i/449202
رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی از خبرگزاری آنا بازدید کرد

رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی از خبرگزاری آنا بازدید کرد

صیانت از دانشگاهیان از وظایف اصلی مرکز حراست است/ حراست به‌دنبال هم‌افزایی با دانشجویان و اساتید است

صیانت از دانشگاهیان از وظایف اصلی مرکز حراست است/ حراست به‌دنبال هم‌افزایی با دانشجویان و اساتید است