جمعه  04  مهر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
سعید سجادی

مهاجران سیبری در تهران

جمعه 22 آذر 1398 ساعت 21:11
هر ساله در اواخر ماه آذر و با شروع فصل سرما پرندگان برای پیدا کردن محل جدیدی برای زندگی اقدام به کوچ می‌کنند. تهران نیز یکی از میزبانان این پرندگانی است که از سیبری برای یافتن غذا و محل مناسب نقل مکان کرده اند. این پرندگان مهاجر امسال نیز مهمان دریاچه شهدای خلیج فارس تهران هستند.
http://ana.ir/i/450251