پنجشنبه  03  مهر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
دریافتی

مراسم تشییع و خاکسپاری شش شهید سانحه هوایی در شهر قم

پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 14:30
با اتمام شناسایی شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، پیکر شش تن از این شهدا در شهر قم تششیع شد.
http://ana.ir/i/466627