پنجشنبه  10  مهر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
http://ana.ir/i/467531
موفقیت پلیس آگاهی در گرو به‌کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد

موفقیت پلیس آگاهی در گرو به‌کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد

انقلابی بودن به معنای برنامه داشتن، عقلانیت و دوراندیشی است

انقلابی بودن به معنای برنامه داشتن، عقلانیت و دوراندیشی است