دوشنبه  31  شهریور  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی احمدوند

نشست خبری رئیس کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا

پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 12:37
نشست خبری حسین ذوالفقاری رئیس کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد.
http://ana.ir/i/479857