جمعه  09  آبان  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
سعید سجادی

بازدید دکتر طهرانچی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 16:41
دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بعدازظهر پنج‌شنبه از مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی و آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بازدید کرد.
http://ana.ir/i/515728
کمک‌های بلاعوض مالی و 6 ماه کسر خدمت برای پایان‌نامه‌های مرتبط با دفاع مقدس

کمک‌های بلاعوض مالی و 6 ماه کسر خدمت برای پایان‌نامه‌های مرتبط با دفاع مقدس

رویکرد حل مسأله در دانشگاه آزاد اسلامی یک برنامه‌ریزی بلند مدت است/ ایجاد دانشکده‌ها با محوریت موضوعات آمایشی هر استان

رویکرد حل مسأله در دانشگاه آزاد اسلامی یک برنامه‌ریزی بلند مدت است/ ایجاد دانشکده‌ها با محوریت موضوعات آمایشی هر استان