جمعه  02  آبان  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
عمید فراهی

جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا

چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 13:25
جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا در وزارت کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول برگزار شد.
http://ana.ir/i/517536
در کار ستادهای مقابله با کرونا در کل کشور دخالت نشود

در کار ستادهای مقابله با کرونا در کل کشور دخالت نشود