يكشنبه  04  آبان  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی احمدوند

آزمون مشاوران خانواده قوه قضاییه

جمعه 04 مهر 1399 ساعت 18:13
آزمون مشاوران خانواده قوه قضاییه بعدازظهر امروز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
http://ana.ir/i/518042
توسعه همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کشور عمان

توسعه همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کشور عمان