دوشنبه  16  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
وحید خدادادی

همایش توانمندسازی اساتید گروه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 18:00
اولین دوره توانمندسازی اساتید گروه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه و دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه در کتابخانه دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.
http://ana.ir/i/412019
دکتر طهرانچی روز کارمند را به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی تبریک گفت

دکتر طهرانچی روز کارمند را به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی تبریک گفت

دکتر ولایتی انتصاب دبیر کل جدید مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) را تبریک گفت

دکتر ولایتی انتصاب دبیر کل جدید مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) را تبریک گفت

ضرورت همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با کشورهای مسلمان در جهت تقویت اشتراکات فرهنگی

ضرورت همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با کشورهای مسلمان در جهت تقویت اشتراکات فرهنگی