پنجشنبه  12  تیر  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
عمید فراهی

جلسه دفاع دانشجوی دکتری واحد تهران شمال با محوریت «خبر خوب»

يكشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 10:00
جلسه دفاع دانشجوی دکتری واحد تهران شمال با محوریت «خبر خوب» بعدازظهر امروز با حضور اکبر نصرالهی رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه و سید وحید عقیلی استاد مشاور پایان‌نامه برگزار شد.
http://ana.ir/i/415466
دانشگاه‌ها باید برای آموزش در مواقع بحرانی آماده باشند/ همیشه فکر می‌کنیم با آخرین بحران روبرو هستیم!

دانشگاه‌ها باید برای آموزش در مواقع بحرانی آماده باشند/ همیشه فکر می‌کنیم با آخرین بحران روبرو هستیم!

ادامه‌حیات مشروط مطبوعات کاغذی در شرایط کرونایی

ادامه‌حیات مشروط مطبوعات کاغذی در شرایط کرونایی

تاکتیک‌های آمدنیوزی رویترز

تاکتیک‌های آمدنیوزی رویترز

آموزش و نظریه‌پردازی دو مؤلفه مورد نیاز خبر خوب در راستای تولید خبر بومی

آموزش و نظریه‌پردازی دو مؤلفه مورد نیاز خبر خوب در راستای تولید خبر بومی