پنجشنبه  16  مرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علیرضا میرزایی

جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی به ریاست دکتر طهرانچی

دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 17:04
جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی به ریاست دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مشهد مقدس این دانشگاه برگزار شد.
http://ana.ir/i/417044
رونمایی از محصول دانش‌بنیان خودرو برقی بیماربر دانشگاه آزاد مشهد

رونمایی از محصول دانش‌بنیان خودرو برقی بیماربر دانشگاه آزاد مشهد

ششمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی آغاز به کار کرد

ششمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی آغاز به کار کرد

بسيج اساتيد از ارزش‌های انقلابی صيانت و حمايت  می‌کند

بسيج اساتيد از ارزش‌های انقلابی صيانت و حمايت می‌کند

رویکرد جدید مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی، گذار از تمرکزگرایی و ایجاد سازمان یک‌پارچه است

رویکرد جدید مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی، گذار از تمرکزگرایی و ایجاد سازمان یک‌پارچه است